Chia sẻ:

Cần Thơ mùa nước nổi

Phóng sự 28-10-2017

Cần Thơ mùa nước nổi.

Tác giả: ĐĂNG HUỲNH

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI